Over Alklima College

 

Alklima College 

Continue investeren in kennis is een van de kernwaarden van Alklima. Door te investeren in kennis en door de kennis van onze kennispartners actief met u te delen kunnen we gezamenlijk continue verbeteren, slagvaardiger opereren en ons verder ontwikkelen. Om de focus in het bijzonder te kunnen leggen op alle inspanningen omtrent het vergaren en het actief delen van kennis is het Alklima College opgericht. Onder de paraplu van het Alklima College worden de trainingen, de workshops en de officieel erkende MBO-3 opleiding “Service monteur koude- en klimaatsystemen” aangeboden.

Ons aanbod is altijd actueel en uitdagend en is de manier om efficiënt wederzijds te delen en te investeren in kennis. Het resultaat voor de cursist is een persoonlijke groei om daadkrachtiger en competenter te functioneren als werknemer en boven alles als mens in een continue veranderende maatschappij.